Rezerwacja


Formularz rezerwacyjny

Zarezerwuj pokój wypełniając formularz

Polityka prywatności i pliki cookie

Ochrona danych osobowych

Jedynym i wyłącznym administratorem bazy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm., zwana dalej "Ustawa") jest Hotel, Restauracja "Relax" Artur Babiak, Mirosław Babiak s.c. NIP 5980002713 REGON 003156270 z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ulicy Asnyka 16 (zwany dalej "Hotel").

W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Hotel, wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej oraz komunikując się z nami poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Ponadto podczas obowiązkowego okazania dowodu tożsamości podczas meldunku w Hotelu udostępniają Państwo dodatkowo numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu naszy Gościom na terenie Hotelu operuje monitoring wizyjny. Monitoring przechowuje wizerunki osób oraz pojazdów na terenie parkingu przez okres około jednego miesiąca, po czym zapisy są automatycznie kasowane.

Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Ponadto strona internetowa i wszystkie do niej wysyłane dane są zabezpieczone protokołem SSL.

Gwarantując realizację Państwa uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych Hotel umożliwia prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z adresem poczty elektronicznej admin@relax-hotel.pl.

Hotel zobowiązuje się także do nieudostępniania przekazanych Hotelowi Państwa danych osobowych osobom trzecim, również w jakichkolwiek celach marketingowych, bez Państwa wyraźnej zgody.

Pliki cookie

W celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową Gości stosujemy tzw. cookies, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z naszą stroną internetową. Istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jednakże może to obniżyć jej funkcjonalność. Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie umożliwiają nam pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera.

Łącza internetowe

Na naszej stronie internetowej zawarte są łącza internetowe przekierowujące Państwa bezpośrednio na strony naszych partnerów biznesowych. Hotele oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wyżej wymienione postanowienia, prosimy o natychmiastowe opuszczenie strony internetowej.

 

 

Regulamin rezerwacji

Ustalenia Ogólne:

1. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia do hotelu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
2. Anulacja rezerwacji bez ponoszenia kosztów możliwa jest do 18.00 w dniu planowanego przyjazdu.
3. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT uprasza się o podanie danych do jej wystawienia.

Informacje dodatkowe:

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00.
2. W cenę pokoju nie jest wliczone śniadanie.
3. Wypożyczalnia rowerów tylko dla gości hotelu.
4. Recepcja hotelu czynna jest całą dobę, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0048 95 758 0765

 

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin hotelu

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 i trwa do godz 11.00 dnia następnego.
2. Życzenia przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 11.00 w recepcji.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.Uprzejmie prosimy o pozostawienie karty chipowej (klucza do pokoju) w recepcji przy każdorazowym opuszczaniu hotelu.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie hotelu.
4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi dyrekcji hotelu natychmiastową reakcję.
5. Na życzenie Gościa hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi:udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą budzenie o zaplanowanej porze nadzór nad bagażem Gościa powierzonym hotelowi począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się doba hotelowa do końca dnia korzystania przez gościa z pokoju hotelowego.
6. Hotel odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu hotelowego.
7. W hotelu między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
8. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
9. Zakaz palenia tytoniu w pokojach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.
10. Do opłaty za rozmowy telefoniczne doliczana jest marża hotelowa.
11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym zostaną złożone w hotelowym depozycie i przechowywane przez okres 3 miesięcy.